تلفن پاناسونیک

Showing 13–24 of 120 results

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1311BXتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

270000 تومان

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1611BXتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

270000 تومان

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل TG1711تعداد گوشی های بی سیم : 1عددتعداد خط : 1خطمنشی تلفنی : نداردحافظه دفترچه تلفن : 50 شماره به همراه نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG2340jxتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردمکالمه بی وقفه : 5 ساعت

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2361jxتعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 16 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG2480تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :2 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردفرکانس : 2.4 گیگاهرتز

تلفن بیسیم پاناسونیک TG2511سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : نداردحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2521تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 20 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3411تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG5511تعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG3521تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG3532تعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینمنشی تلفنی : با قابلیت دریافت و ضبط پیغام 18 دقیقه ای مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد