سانترال پاناسونیک

Showing 13–17 of 17 results

سانترال پاناسونیک TDA620 / سانترال KX-TDA620قابلیت استفاده با باتری پشتیبانپورت USB برای اتصال به کامپیوتر و برنامه ریزی هوشمندپورت اتصال به شبکهقابلیت نصب موزیک جانبی

سانترال تحت شبکه پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDE100ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 128 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 256 داخلیتلفن گویاراه اندازی گوشی تحت شبکه (ویپ)

8300000 تومان

سانترال تحت شبکه پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDE200ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 128 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 256 داخلیتلفن گویاراه اندازی گوشی تحت شبکه (ویپ)

14100000 تومان

سانترال تحت شبکه پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDE600ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 640 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1280 داخلیتلفن گویاراه اندازی گوشی تحت شبکه (ویپ)

9300000 تومان

سانترال پاناسونیک TDE620 / سانترال KX-TDE620ظرفیت نهایی: تعداد 640 خط شهری و 1120 خط داخلیقابلیت نصب باکس صندوق صوتی به صورت جداگانهقابلیت پشتیبانی از تمامی تلفن ها