سانترال پاناسونیک

Showing 1–12 of 17 results

سانترال کاملا تحت شبکه و هوشمند پاناسونیک مدل : Panasonic KX-NS1000ظرفیت اولیه : 2 خط شهریحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 256 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1000 داخلیتلفن گویای هوشمند به همراه صف انتظارصندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ

3580000 تومان

سانترال کاملا تحت شبکه و هوشمند پاناسونیک مدل : Panasonic KX-NS500ظرفیت اولیه : 6 خط شهری و 16داخلی آنالوگ و 4 داخلی دیجیتالحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 190 پورت به همراه 3 کابین KX-NS520حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 292 داخلیتلفن گویای هوشمند به همراه صف انتظارصندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ

سانترال کاملا تحت شبکه و هوشمند پاناسونیک مدل : Panasonic KX-NS700ظرفیت اولیه : بدون خط شهری و 4 داخلی آنالوگ و 2 داخلی دیجیتالحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 210 پورت به همراه 3 کابین KX-NS720(حداکثر ظرفیت خطوط شهری آنالوگ: 48 خط )حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 288 داخلیتلفن گویای هوشمند به همراه صف انتظارصندوق صوتی ، مرکز تماس ، ویپ

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TEM824ظرفیت اولیه : 6 خط شهری ، 16 خط داخلی آنالوگ یا هایبرید و یک کانال تلفن گویاحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 8 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 24 داخلیتلفن گویا

1680000 تومان

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TES824ظرفیت اولیه : 3 خط شهری ، 8 خط داخلی آنالوگ یا هایبرید و یک کانال تلفن گویاحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 8 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 24 داخلیتلفن گویا

3500000 تومان

سانترال پاناسونیک NS520 / سانترال KX-ns520 درگاه ورودی برای نصب کارت شهری و ارتقاء خطوط شهری پشتیبانی از برنامه ی همسازن ساز رایانه با تلفن پشتیبانی ازپروتکل سیپ

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 96 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 192 داخلیتلفن گویا

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100Dظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و 8 داخلی دیجیتالحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 112 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 232 داخلیتلفن گویا

7200000 تومان

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100DBAظرفیت اولیه : 8 خط شهری، 8 خط داخلی دیجیتال و 24 خط داخلی آنالوگو 2 کانال تلفن گویا (منشی تلفن خودکار)حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 80 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 160 داخلیتلفن گویا

6100000 تومان

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100DBPظرفیت اولیه : 8 خط شهری، 8 خط داخلی دیجیتال ،24 خط داخلی آنالوگحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 96 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 176 داخلیتلفن گویا

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA200ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 128 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 256 داخلیتلفن گویا

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA600ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 640 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1280 داخلیتلفن گویا