کارت داخلی 8 پورت هایبرید به همراه 3 پورت شهری آنالوگ ورودی  بدون کالر آی دی قابلیت نصب کالر آی دی قابل نصب بر روی سانترال : TES824  

DISA Card کارت افزایش 1 کاناله تلفن گویا ( دیزا ) قابل نصب بر روی سانترال های : TES824 , TEM824

Caller ID Card کارت کالر آی دی با پشتیبانی از 3 خط شهری آنالوگ قابل نصب بر روی سانترال های : TES824 , TEM824