کارت سانترال پاناسونیک

نمایش 37–48 از 63 نتایج

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت آپشن ( OPB3 )کارت MSG 4پخش پیغام تلفن گویا برای 4 تماس همزمانقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

ESVM 2کارت صندوق صوتی 2 کانالکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارتهای 0180 و 0181کارت کالر آیدی 8 پورت شهریقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

ESVM 4کارت صندوق صوتی 4 کانالکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

کارت فرعی قابل نصب بر روی MPRکارت مودم جهت دسترسی از راه دورقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

PRI 23کارت خطوط دیجیتال 23 کانالقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

LINK CARDکارت لینکجهت ارتباط با سانترال بر روی بستر شبکهقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBP

IP-EXT16کارت 16 پورت داخلی تحت شبکه سری NTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBP 

IP-GW 4کارت 4 کانال ترانک تحت شبکهجهت ارتباط بین دو دستگاه سانترال بر روی بستر شبکهقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBP 

IP-GW 16کارت ترانک تحت شبکه 16 کانالقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

MCSLC 16کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW)2 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBP

MCSLC 24کارت داخلی 24 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW)2 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBP