کارت سانترال پاناسونیک

نمایش 13–24 از 63 نتایج

LCOT 6کارت شهری 6 پورت آنالوگ با کالر آی دی

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

PRI 30/E1 کارت 30 کانال دیجیتال قابل نصب بر روی سانترال های NS500 , NS700

L-Power / PSU-Lمنبع تغذیه نوع Lتوان 279 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 200/600TDA 200/600

M-Power / PSU-Mمنبع تغذیه نوع Mتوان 140 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100/200/600TDA 100/200/600

MEMORYکارت افزایش حافظهقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200

S-Power / PSU-Sمنبع تغذیه نوع Sتوان 74 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100TDA 100

CSIF 4کارت 4 پورت دکتقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

CSIF 8کارت 8 پورت دکتقابل نصب بر روی ستانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

DOOR PHONE 4-PORTکارت درب باز کن 4 پورتکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

DOOR PHONE 2-PORTکارت درب باز کن 2 پورتکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

EIO 4-PORT EXTERNAL INPUT/OUTPUTکارت 4 پورت / دارای 4 رله برای کنترل دستگاه های خارجیکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

Echo Cancellation 16-portکارت حذف اکو 16 پورتمخصوص کنفرانس، سرویس pri و ویپکارت فرعی قابل نصب بروی 0190قابل نصب روی سانترال های :TDA 100/200TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200