کارت داخلی 8 پورت آنالوگ به همراه2 پورت شهری آنالوگ ورودی  بدون کالر آی دیقابلیت نصب کالر آی دیقابل نصب بر روی سانترال های :TES824 , TEM824 

کارت داخلی 8 پورت هایبرید به همراه3 پورت شهری آنالوگ ورودی  بدون کالر آی دیقابلیت نصب کالر آی دیقابل نصب بر روی سانترال :TES824 

DISA Cardکارت افزایش 1 کاناله تلفن گویا ( دیزا )قابل نصب بر روی سانترال های :TES824 , TEM824

Caller ID Cardکارت کالر آی دی با پشتیبانی از 3 خط شهری آنالوگقابل نصب بر روی سانترال های :TES824 , TEM824