نمایش 13–24 از 45 نتایج

DLC 8کارت داخلی 8 پورت دیجیتالبا قابلیت DXDPقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDE 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBP

DLC 16کارت داخلی 16 پورت دیجیتالبا قابلیت DXDPقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

SLC 8کارت داخلی 8 پورت آنالوگبدون کالرآیدیبا قابلیت نصب کارت 01682 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDE 100/200/600

SLC 16کارت داخلی 16 پورت آنالوگ بدون کالر آی دیبا قابلیت نصب کارت کالر آی دی 01684 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100/200TDA 100/200

MSLC 16کارت داخلی 16 پورت آنالوگبدون کالرآیدیقابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW)2 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200TDE 100/200

CSLC 16کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دی2 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100/200/600TDA 100/200/600

LCOT 8کارت شهری 8 پورت آنالوگ بدون کالر آی دیبا قابلیت نصب کالر آی دی 01932 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200TDA 100/200

LCOT 16کارت شهری 16 پورت آنالوگ بدون کالر آی دیبا قابلیت نصب 2 کارت کالر آی دی 01934 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200TDA 100/200 

CID/PAY8CALLER ID 8-PORT/PAY TONE CARDکارت کالرآیدی 8 پورت خطوط شهری آنالوگکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت های 0180 و 0181کارت کالرآیدی و پی تون (سیگنال محاسبه گر هزینه مکالمات)قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

OPB3کارت آپشنال با قابلیت نصب 3 کارت فرعیقابلیت نصب کارت تلفن گویا ، صندوق صوتی ، در بازکن و ...قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت آپشن ( OPB3 )کارت MSG 4پخش پیغام تلفن گویا برای 4 تماس همزمانقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600TDA 100/200/600

ESVM 2کارت صندوق صوتی 2 کانالکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600