MCSLC 8کارت داخلی 8 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت پخش پیغام در حال انتظار

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

MCSLC 16کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت پخش پیغام در حال انتظار

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

LCOT 6کارت شهری 6 پورت آنالوگ با کالر آی دی

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

PRI 30/E1 کارت 30 کانال دیجیتال

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

L-Power / PSU-Lمنبع تغذیه نوع Lتوان 279 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 200/600TDA 200/600

M-Power / PSU-Mمنبع تغذیه نوع Mتوان 140 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100/200/600TDA 100/200/600

MEMORYکارت افزایش حافظهقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200

S-Power / PSU-Sمنبع تغذیه نوع Sتوان 74 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100TDA 100

CSIF 4کارت 4 پورت دکتقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

CSIF 8کارت 8 پورت دکتقابل نصب بر روی ستانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

DOOR PHONE 4-PORTکارت درب باز کن 4 پورتکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600

DOOR PHONE 2-PORTکارت درب باز کن 2 پورتکارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 100/200/600TDA 100D/100DBA/100DBPTDE 100/200/600